Amb dos temes fem una reflexió del rock com a expressió musical així com de la manera en la qual ha influït en altres aspectes, com ara l'històric, el social i les arts plàstiques.